top of page
स्वस्थ उपभोग

Healthy Consumption

स्वस्थ खपत

Alcohol Consumption रक्सीको उपभोग

 • Alcohol Abuse 
  रक्सीको दुरुप्रयोग

Dietary Fiber आहारमा हुने फाइबर

 • Dietary Fiber Intake​ 
  आहारमा पाइने फाइबरका सेवन

Fat, Salt & Sugar बोसो नुन र चिनी

 • Low Cholesterol and Low Fat Diet 
  कम कोलेस्ट्रोल र कम चिल्लो भएका आहार

 • ​Reduce Salt & Sugar, We Do!​
  हामीले गर्ने नून र चिनी कम

 • Salt Intake 
  नुनको प्रयोग 

 • Sugar Intake 
  चिनीको प्रयोग

   

For Vegetarian शाकाहारी लागि

 • Healthy Vegetarian Diet 
  स्वस्थ शाकाहारी आहार

For Disease ​Prevention रोग रोकथामको लागि

 • Healthy Diet for Diabetic Persons 
  मधुमेह भएका व्यक्तिका लागि स्वस्थ आहार

 • High Calcium Diet to Prevent Osteoporosis  
  ओस्टियोपोरोसिस रोकथाम गर्न उच्च क्याल्सियम भएका आहार

   

 • Maintenance of Hemoglobin to Prevent Anemia 
  रक्तअल्पता रोकथाम गर्न हेमोग्लोबिन कायम गर्ने

   

 • Healthy Diet for Cancer Prevention 
  क्यान्सर रोकथामका लागि स्वस्थ आहार

Please reload

For other health topics, please click HERE

अन्य स्वास्थ्य शीर्षकहरू लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

bottom of page